de VakantieConsument.nl

Annuleringsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat uw geplande vakantie in het water valt. Of dat de vakantie voortijdig afgebroken moet worden. Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis geen doorgang kan vinden. Ook vergoedt de verzekeraar (een deel van) uw reissom mocht de vakantie noodgedwongen eerder beƫindigd worden. Bedragen worden uitgekeerd als zich omstandigheden voordoen die in de polisvoorwaarden zijn vermeld.

Duur en premie annuleringsverzekering
Net als bij een reisverzekering, kunt u kiezen voor een aflopende (kortlopende) annuleringsverzekering en een doorlopende annuleringsverzekering. Een aflopende annuleringsverzekering geldt voor de duur van de reis en vakantie. De premie voor een aflopende annuleringsverzekering wordt over het algemeen berekend aan de hand van een percentage (gemiddeld rondom de 5% of 6%) van de totale reissom. De premie voor een doorlopende annuleringsverzekering is mede afhankelijk van het aantal te verzekeren personen.

Dekking annuleringsverzekering
Welke gebeurtenissen gedekt zijn door een annuleringsverzekering verschillen per aanbieder. Ook voor een annuleringsverzekering is het mogelijk de basisverzekering uit te breiden met aanvullende dekkingen. Hieronder volgt een globaal overzicht van veelvoorkomende gebeurtenissen die veelal onder de dekking vallen. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u zien onder welke voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij bedragen uitkeert.

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van verzekerde;
  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van familieleden in de 1e of 2e graad van de verzekerde;
  • Zwangerschap van de verzekerde of de partner;
  • Zorgplicht voor een familielid in de 1e graad die niet door een ander uitgevoerd kan worden;
  • Onvrijwillig werkeloos raken;
  • Vertragingen van meer dan acht uur;
  • MateriĆ«le beschadiging van een koop- of huurwoning of bedrijfspand waardoor de aanwezigheid van de verzekerde een vereiste is;
  • Een onverwachte, medisch noodzakelijke ingreep bij verzekerde, partner of inwonend kind;
  • Het niet verkrijgen van een benodigd visum, buiten de schuld om van verzekerde.