de VakantieConsument.nl

Calamiteitenfonds

In het jaar 2000 werd de Stichting Calamiteitenfonds opgericht, een stichting die een garantieregeling biedt die uniek is in de wereld. Het Calamiteitenfonds heeft sinds de oprichting al ruim zeven miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde reizigers.

Vergoeding bij calamiteiten
Het kan voorkomen dat er zich tijdens uw vakantie in uw vakantieland een natuurramp voordoet of dat er ernstige onlusten uitbreken. Mogelijk worden daardoor excursies afgezegd, moet u overnachten in een ander hotel of wordt uw reis zelfs afgebroken. Of u vakantie wordt geannuleerd voordat u er aan begonnen bent. Wat dan? Wie vergoedt de extra kosten? Het Calamiteitenfonds betaalt in geval van een vastgestelde calamiteit de extra kosten wanneer een reis moet worden aangepast. Ook keren ze een vergoeding uit voor niet genoten reisdagen wanneer uw vakantie voortijdig afgebroken wordt.

Wat wordt verstaan onder een calamiteit?
Volgens het Calamiteitenfonds is een calamiteit een 'door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis'. De garantieregeling geldt dan ook alleen voor calamiteiten ten gevolge van natuurrampen en molest (bijvoorbeeld (burger-)oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen). Gezondheidsproblemen zoals SARS en varkensgriep vallen niet onder de garantieregeling.

Dekkingsbeperking
Wanneer er een calamiteit dreigt, kan het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking instellen. Dit betekent dat u niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds naar het desbetreffende land of regio kan reizen. U kunt de reis vanaf dertig dagen voor vertrek echter wel kosteloos annuleren.

Aanspraak vergoedingen
Vergoedingen door het Calamiteitenfonds zijn alleen mogelijk wanneer u boekt bij een reisorganisatie die aangesloten is bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle ANVR-reisondernemingen zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Daarnaast kunt u op de homepage van het Calamiteitenfonds de deelnemerslijst inzien om te controleren welke reisorganisaties lid zijn.

Schadeclaim indienen
Wanneer u meent recht te hebben op een vergoeding van het Calamiteitenfonds, moet u binnen een maand na thuiskomst uw schadeclaim indienen bij uw reisorganisator. De reisorganisator blijft uw aanspreekpunt en zal de schadeclaim afhandelen met het Calamiteitenfonds.