de VakantieConsument.nl

Diefstal of verlies bankpas of creditcard

Wanneer u tijdens uw vakantie te maken krijgt met diefstal of verlies van bankpassen en/of creditcards, is het zaak zo snel mogelijk de bank en/of creditcardmaatschappij te informeren. Zij kunnen dan direct uw passen blokkeren zodat er door derden geen betalingen verricht kunnen worden of geldbedragen gepind. Vervolgens is het belangrijk dat u bij de plaatselijke politie aangifte doet van diefstal of vermissing en een afschrift vraagt van het proces-verbaal.

Betaalpassenregistratie
Zowel de melding bij de bank als de aangifte zijn gemakkelijker te doen wanneer u niet alleen beschikt over de rekeningnummers, maar eveneens over de pasnummers. Een aantal banken biedt een betaalpassenregistratie waar u vooraf alle passen opgeeft. Via een gekoppeld telefoonnummer kunt u dan met één telefoontje alle betaalpassen laten blokkeren. Ook de passen van andere banken of creditcards.

Eigen risico
Voor bankpassen geldt dat u na de melding van vermissing of diefstal bij de bank niet meer verantwoordelijk bent voor eventueel misbruik met de passen. De meeste banken hanteren echter wel een eigen risicobedrag dat meestal € 150,00 bedraagt. Wanneer de bank onzorgvuldigheid vermoedt, kan zij schade boven het eigen risicobedrag ook proberen te verhalen op de rekeninghouder. De bank moet in dat geval wel duidelijk aantonen dat u erg onzorgvuldig bent omgesprongen met uw passen en pincode. Ook voor creditcards geldt een eigen risico dat maximaal € 150,00 bedraagt. Het eigen risico geldt hier voor geldopnames die gedaan zijn voordat u melding van verlies of diefstal heeft gedaan bij de creditcardmaatschappij.