de VakantieConsument.nl

Reisadviezen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt over alle landen wereldwijd reisadviezen. Deze reisadviezen zijn bedoeld om reizigers de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op hun reis en verblijf in het buitenland. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden onder meer actualiteiten gepubliceerd, onveilige gebieden aangewezen en gevolgen van natuurgeweld kenbaar gemaakt. Ook kunt er lezen welke regio's te kampen hebben met terrorisme en zware criminaliteit.

Niet-bindend advies
Het ministerie geeft geen positieve- of negatieve reisadviezen af. Wel kan het voorkomen dat het ministerie reizen naar een bepaalde bestemming ontraadt. Het ministerie hanteert een classificatiesysteem van zes niveaus om uit te drukken of er sprake is van een veiligheidsdreiging:

 1. Geen reisadvies
  U kunt zonder problemen reizen.
 2. Waakzaamheid betrachten
  Er zijn veiligheidsrisico's aanwezig, maar geen aanwijzingen dat u daar hinder van zult ondervinden.
 3. Aanwezigheid onveilige gebieden
  Bepaalde gebieden in een land kunnen als onveilig worden aangemerkt. Voor deze specifieke gebieden geldt dan een zwaarder reisadvies.
 4. Niet-essentiƫle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden
  Bepaalde gebieden hebben een verhoogd veiligheidsrisico. U wordt gevraagd na te gaan of reizen naar dit gebied noodzakelijk en verantwoord is.
 5. Niet essentiƫle reizen worden ontraden
  Voor het hele land geldt een verhoogd veiligheidsrisico. U wordt gevraagd na te gaan of reizen naar dit land noodzakelijk en verantwoord is.
 6. Alle reizen worden ontraden
  Er is sprake van aanwijsbare veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld een oorlogssituatie) wat acute levensbedreigende situaties kan opleveren voor reizigers.

De verantwoordelijkheid om een reis te maken naar een land of regio met een verslechterde veiligheidssituatie blijft bij de reiziger en de reisorganisatie.

Voor alle reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat u naar hun website: Reisadviezen Ministerie van Buitenlandse Zaken