de VakantieConsument.nl

Vaccinaties en medicijnen

Wanneer u op vakantie gaat naar een bestemming buiten West-Europa, loopt u kans om blootgesteld te worden aan ziekteverwekkers die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Dit komt onder meer doordat de hygiënische omstandigheden en de medische- en sanitaire voorzieningen slechter kunnen zijn. Het is van belang u voor aanvang van uw reis te (laten) informeren over de risico's en de voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden.

Vaccinaties
Vaccinaties stellen het lichaam in staat zich beter te beschermen en verdedigen tegen onbekende virussen en bacteriën. Bij een vaccinatie wordt (een deel van) een virus of bacterie geïnjecteerd waarna het lichaam antistoffen gaat aanmaken. Hierdoor kunt u de ziekte die de virussen en bacteriën veroorzaken niet krijgen of slechts in afgezwakte vorm. Er zijn vaccinaties die een levenslange bescherming bieden, voor andere inentingen geldt dat deze regelmatig herhaald dienen te worden. Een aantal inentingen kan vlak voor vertrek worden gehaald, maar vaak is het raadzaam om eerder te beginnen met vaccineren. Voor reizen naar bepaalde landen is het bezit van een inentingspaspoort, het zogeheten International Certificate of Vaccination, verplicht. Dit bewijs van inenting wordt verstrekt door het geneeskundig centrum of de arts die de inenting(en) heeft verzorgd.
De kosten van vaccinaties worden vaak vergoed door zorgverzekeraars, de vergoeding valt meestal geheel of gedeeltelijk onder de aanvullende verzekering.

Medicijnen
Bescherming tegen malaria wordt verkregen door het slikken van anti-malariapillen. Voor reizen naar gebieden waar de malariaparasieten nog niet resistent zijn wordt vooral het middel Paludrine voorgeschreven. Komen er wel resistente malariaparasieten voor, dan wordt Lariam geadviseerd of Malarone. Ook de reisduur en uw gezondheid zijn mede bepalend voor de soort anti-malariapillen. Voor sommige reizen kan het verstandig zijn om een noodbehandeling tegen malaria mee te nemen. Dit gebeurt altijd in overleg met het vaccinatiecentrum.
De kosten van malariapillen worden vaak vergoed door zorgverzekeraars, de vergoeding valt meestal geheel of gedeeltelijk onder de aanvullende verzekering.

Malaria
Naast het slikken van anti-malariapillen zijn er verschillende aanvullende voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen ter bescherming tegen malaria. U wordt geadviseerd bedekkende kleding met lange mouwen en broekspijpen te dragen en onbedekte lichaamsdelen te beschermen met insectwerende middelen. Het meest effectief zijn middelen die DEET (diethyltoluamide) bevatten. Tevens is het raadzaam een muskietennet te gebruiken, het liefst geïmpregneerd met insectdodende en insectwerende middelen zoals permethrine, deltamethrine of een andere pyrethroide.

Meer informatie
Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering LCR vindt u per land informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen onder meer malaria en andere infectieziekten. Ook vindt u er adressen van vaccinatiebureaus en reizigersgeneeskundig (huis)artsen in Nederland.